Ekologia dla Maluszków

Funkcjonowanie w dzisiejszym świecie podyktowane jest koniecznością dostosowania się do gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju. Człowiek, od wieków korzystając z bogactw naturalnych ziemi, wyrządził jej wiele krzywd, które skutkują poważnym zagrożeniem równowagi biologicznej. Zanieczyszczona woda, smog, wycinka lasów, ginące zwierzęta – ekosystem zdaje się wołać Ratunku! Ochrona środowiska przyrodniczego jest zatem koniecznością i powinnością - problem ten dotyczy w równym stopniu wszystkich mieszkańców naszej planety.

 

Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje z otaczającym je światem, nawiązując żywy i silny kontakt z przyrodą. Edukacja w zakresie ochrony środowiska powinna stanowić zatem składową działalności wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli i rodziców.

 

Zbliżanie dzieci przedszkolnych do środowiska naturalnego i zaznajamianie ich z zagrożeniami ekologicznymi winno opierać się na uczeniu się przez przeżywanie – w minionym tygodniu Mali Wielcy mieli okazję eksperymentować i doświadczać przyrody sadząc kwiaty, filtrując wodę, ucząc się o segregacji odpadów, obserwując otaczający nas świat. Jesteśmy pewni, że wkrótce będziemy mogli ujrzeć w pełnym rozkwicie zasianą na naszych zajęciach, miłość do przyrody. ;)

 

chmurka aktualności dół