Harmonogram zajęć dodatkowych

data publikacji: 26/09/2019

Zajęcia plastyczne odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 10:00-12:30

 

We wtorki w godzinach 10:00-11:00 prowadzone będą zajęcia w ramach projektu Przedszkoliada, mające na celu zapewnienie Dzieciom rozrywki i edukacji ruchowej, będące formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Program jest odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych Przedszkolaków oraz ich Rodziców, chcących zapewnić swoim Dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

 

Zajęcia taneczne prowadzone przez panią Anielę Kokoszę będą miały miejsce w środy w godzinach 10:00–11:00. Pani Aniela to tancerka, performerka, dyplomowany pedagog tańca.  Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 2-letni kurs instruktorski o profilu taniec współczesny pod patronatem MKiDzN w Bydgoszczy. Obecnie studiuje w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Od 2008 roku pracuje jako twórca niezależny, działając na pograniczu tańca, sztuk performatywnych i nauk o ciele człowieka. Pracuje pedagogicznie: ze studentami tańca, prowadząc regularnie autorskie zajęcia taneczne z Dziećmi, realizując projekty społeczne i edukacyjne. Podczas zajęć uczestniczy tańczą na bazie ruchu naturalnego, spontanicznego, współdziałającego z siłą grawitacji. Rozwijana jest ogólna sprawność, uruchamiana jest wyobraźnia. Tworzone są własne jakości ruchowe. Dzieci tworzą pytania i szukają odpowiedzi, a wszystko w miłej i bezpiecznej atmosferze. Jej  ulubionym zagadnieniem w pracy z dziećmi jest RELACJA, a z nią: otwartość, odpowiedzialność, współdziałanie i współodczuwanie.

 

Zajęcia muzyczne odbywać się będą w piątki w godzinach 10:00-12:30. Prowadzone będą przez panią Joannę Godziembę, dyrygenta chóralnego i teoretyka muzyki. W pracy pani Joanna wykorzystuje autorską metodę opartą na koncepcji nauczania muzyki Zoltana Kodaly'a, dzięki której, w oparciu o śpiew i rodzimą muzykę ludową, kształtuję słuch muzyczny oraz słyszenie harmoniczne. Podczas zajęć muzyka stanowić ma główny sposób komunikacji i być naturalnym sposobem wyrażania emocji.

 

Dodatkowo, nasze Przedszkolaki zostaną objęte pomocą pani Anny Korobczak - psycholog, dla kórej bazą pracy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni rozwoju i przyjaznej relacji, która wyznacza rytm wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Pani Anna angażuję w pracę z najmłodszymi zróżnicowane techniki terapeutyczne, ekspresyjne, zabawowe oraz metody z obszaru wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W centrum  zainteresowań zawodowych pani Anny znajduje się terapia poprzez interwencje zabawowe, która doskonale koresponduje z potrzebami rozwojowymi maluchów, przez co pomaga im bezpiecznie wyrażać i przepracowywać trudności. Terapeutyczny warsztat pracy integrowany jest z koncepcjami niedyrektywnymi, akcentującymi znaczenie szacunku do potrzeb rozwojowych dziecka i zaufania do mocy dziecięcego potencjału.

 

W naszej galerii znalazły się zdjęcia Prowadzących!

chmurka aktualności dół