#maliwielcywdomu 2021

data publikacji: 09/04/2021

Za nami dwa tygodnie pracy w trybie hybrydowym - dla wszystkich Dzieci zorganizowaliśmy prężnie działającą pracę zdalną. Dzięki codziennym spotkaniom za pośrednictwem aplikacji ZOOM wszystkim grupom udało się zrealizować tematy związane ze specyfiką wsi - Mali Wielcy poznali nazwy budynków gospodarskich, imiona członków zwierzęcych rodzin, a także produkty otrzymywane dzięki zwierzętom. Wykonaliśmy kilka prac plastycznych, liczyliśmy, rozwijaliśmy zdolności artykulacyjne, dużą i małą motorykę oraz ekspresję artystyczną! 

 

chmurka aktualności dół