Zajęcia plastyczne

Plastyka, obok literatury i muzyki, to podstawa w dziecięcym wychowaniu estetycznym w przedszkolu. Zajęcia plastyczne pozwalają dziecku na obcowanie z różnymi rodzajami sztuki i umożliwiają mu rozwinięcie własnej ekspresji, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami charakterystycznymi dla przedszkolaków. Dziecięca działalność plastyczna zespala procesy emocjonalne, motoryczne i poznawcze, które przebiegają na różnych szczeblach systemu nerwowego. Co więcej, plastyka ma duże znaczenie dla rozwoju sprawności ruchowych dzieci i ich zdrowia psychicznego.

 

Zajęcia prowadzone przez Pana Kubę przyczyniają się do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, która usprawnia czynności manualne oraz aktywizuje strefę kinetyczną dziecięcego organizmu. 

 

chmurka aktualności dół