Zajęcia rytmiki

data publikacji: 22/08/2019

Rytmika narodziła się już sto lat temu, a jej istnienie zawdzięczamy E. Jaques-Dalcroze’owi. Stworzona przez niego metoda łączy taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową i polega na odtwarzaniu utworu muzycznego za pomocą ruchów ciała.

 

Głównym celem zajęć rytmicznych staje się rozwijanie koordynacji ruchowej, poprzez łączenie ćwiczeń fizycznych z bodźcami dźwiękowymi. Ponadto, rytmika wpływa na kształtowanie się zdolności muzycznych, sprawności fizycznej i umysłowej – Dzieci oswajają się z muzyką, doskonalą pamięć wzrokową i słuchową, uwrażliwiają się na muzykę, poczynają dostrzegać wartość artystyczną tańca. Dzieci zdobywają umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum dźwięków, a z upływem czasu potrafią różnicować dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Zajęcia rytmiczne wpływają również na rozwój mowy – doskonalone są melodyczność i akcent.

 

Twórca metody zauważył, że Dzieci w sposób nieświadomy reagują na muzykę – kołyszą się, stukają nogami, poruszają ramionami. Wnioskiem stało się, iż pierwotnym instrumentem jest dla nas ciało. Delacroze stwierdził, że ciało jest doskonałym narzędziem do realizowania rytmu – jego podopieczni mieli chodzić, klaskać, skakać, regulować oddech i napięcie mięśniowe.  Jednak aspektem jeszcze ważniejszym niż zdobycie wiedzy stało się dla pedagoga zdobycie doświadczeń – Dzieci miały nie tylko wiedzieć, ale i odczuwać – interpretować muzykę, wyrażać siebie, wyzwalać emocje i uczucia.

 

Tworząc nasze Przedszkole, byłyśmy pewne, że zajęcia rytmiczne muszą koniecznie znaleźć się w naszym planie pracy – każdego dnia Mali Wielcy mają okazję korzystać z zajęć opartych o pracę z muzyką, rytmem i dźwiękiem. Z radością obserwujemy jak wielką przyjemność sprawia Im taniec i śpiew! Apropos tańca... Zajęcia taneczne również są w naszej ofercie! Wierzymy, że doskonale uzupełniają one program zajęć rytmicznych! Ale póki co, cóż więcej pisać – Paulo Coelho twierdzi, że „O tańcu nie da się pisać (…) taniec trzeba tańczyć”. ;) Wszystkich, którzy chcieliby poruszać się z nami, serdecznie zapraszamy!

chmurka aktualności dół